Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Sobota  6. června 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Wellington - Nový Zealand
Jízdenka z netu.
zobrazení: 941
známka: 3.80


Poslední komentáře

 • Our agency is well known for providing high quality customer service ensuring 100% satisfaction eve . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Hello My dear Friends... I am Kajol Roy from bangalore Escort Service. I am giving fully satisfactio . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Agen Bandarqq Online (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Situs agen judi bandar pkv games Asean99 memberikan permainan dominoqq, bandarqq, domino99, bandarq, . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Get a best VPS servier with extra latest feature then visit our website and choose best option for m . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • delhi escort service escorts in delhi call girl in delhi Noida escorts Noida escort service cal . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • delhi escorts (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • <a href="http://delhicallgirlsnumber.com/"& gt;delhi escort service</a> <a hr . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Doprava obecně >> Články >> Obecný přehled o veřejné dopravě
  Články

  Obecný přehled o veřejné dopravě

  Vydáno dne 07. 02. 2006 (8007 přečtení)

  Institut veřejné dopravy je z hlediska historie relativně nový pojem. Veřejná doprava v dnešním slova smyslu se začala formovat teprve v polovině 19. století se vznikem a rozvojem železnic. V té době existovala řada drobných dopravních společností, které si mezi sebou konkurovaly a vzájemně nespolupracovaly. Až do dneška se tak ve větších městech zachovalo několik různých nádraží, která byla původně využívána jinými společnostmi pro jiné směry jízdy. Ve městech v té době souběžně vznikaly dopravní společnosti, které provozovaly parní a později elektrickou přepravu osob a zboží tramvajemi.
  Od počátku 20. století se k železnici začíná postupně přidávat i autobusová doprava. Zpočátku slouží především pro kratší cesty a pro svoz cestujících k vlakům, později vznikají i autobusové linky na delší vzdálenosti.  Postupem času procházejí dopravní společnosti koncentrací, slučují se a propojují své sítě. Tento stav vrcholí ve 20. až 40. letech minulého století, kdy ve většině evropských zemí vznikají velké celonárodní železniční společnosti. Pravidelná autobusová doprava je někde výhradně, někde většinově provozována buď pod hlavičkou dráhy nebo pošty. Na našem území dal tomuto sjednocování jasná pravidla komunistický režim v 50. letech. Autobusová doprava byla sjednocena pod hlavičkou ČSAD, železniční doprava pod hlavičkou ČSD, městskou dopravu začal provozovat jeden dopravní podnik na město. Toto rozdělení vydrželo u autobusů prakticky až do počátku 90. let minulého století, kdy byly jednotlivé podniky ČSAD zprivatizovány. České dráhy pak byly roku 2003 odstátněny a převedeny na akciovou společnost ve vlastnictví státu. Situace v městské dopravě zůstala neměnná, většina dopravních podniků je i přes tendence k privatizaci nebo pronájmu nadále ve vlastnictví příslušných měst.
  Od roku 1990 vznikla řada nových autobusových dopravců a některé nové drobnější železniční společnosti. Rovněž probíhá proces slučování a vzájemného pohlcování bývalých autobusových firem ČSAD rozdělených kuponovou privatizací, podporovaný zahraničním kapitálem.

  Právní předpisy týkající se veřejné dopravy v České republice

  Vzhledem ke složitosti oboru a historickým souvislostem se k veřejné dopravě vztahuje řada zákonů a předpisů. Za nejvýznamnější z nich lze považovat následující tři:

  • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, upravující podmínky provozování drážní dopravy - tj. vlaků, tramvají a trolejbusů;
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, upravující podmínky provozování linkové osobní dopravy a městské hromadné dopravy autobusy;
  • Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, která upravuje základní pravidla pro vztah mezi cestujícími a dopravcem.

  V České republice bohužel na rozdíl od dopravně vyspělejších států chybí jednotný Zákon o veřejné dopravě, který by definoval základní pravidla bez ohledu na druh dopravy. Z toho důvodu se stále setkáváme s rozdílným přístupem státu k železnici a k autobusové dopravě zejména v oblasti financování.
  Z hlediska evropského práva se veřejné dopravy týká především Nařízení EHS 1893/91, kterým se vyjasňují pravidla pro dotování (úhradu prokazatelné ztráty) veřejné dopravy z veřejných prostředků.
  Významným předpisem upravujícím především ceny jízdného ve veřejné dopravě je každoročně vydávaný Cenový výměr Ministerstva financí ČR, který stanovuje povinné slevy na jízdném pro jednotlivé skupiny obyvatel (např. studenty, držitele průkazek ZTP apod.). Výměr bohužel nestanovuje jednotná pravidla pro všechny druhy dopravy a dochází tak k různým nedorozuměním.
  Další obecně závazné právní předpisy vztahující se k veřejné dopravě můžete najít na stránkách Ministerstva dopravy ČR: www.mdcr.cz/cs/Legislativa.

  Práva a povinnosti cestujících ve veřejné dopravě

  Běžného cestujícího bude z výše uvedených předpisů zajímat především Přepravní řád (Vyhláška 175/2005 Sb.), který stanovuje základní práva a povinnosti dopravce a cestujícího. Na jeho základě má každý dopravce povinnost stanovit vlastní Smluvní přepravní podmínky. Ty musí být v souladu s Přepravním řádem a jsou uzpůsobeny potřebám konkrétního dopravce nebo druhu dopravy. Vedle nich dopravce povinně vyhlašuje i Tarif - tj. ceník jízdného. Z těchto předpisů vyjímáme nejpodstatnější pravidla.

  Kdy se na vás vztahuje přepravní řád

  Cestující se pravidly danými Přepravním řádem, Smluvními přepravními podmínkami i Tarifem musí začít řídit od okamžiku uzavření přepravní smlouvy - tj. jestliže využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

  Kdy je vše v pořádku

  Za splnění přepravní smlouvy se považuje, pokud byla řádně provedena přeprava ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy, nebo rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy.

  Na co máte právo při zpoždění

  Mimo jiných důležitých informací z Přepravního řádu vyplývá, že jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. To je odpověď na nejčastější dotaz cestujících při zpoždění vlaku nebo autobusu.

  Přepravní řád však současně stanovuje možnosti, které cestující v případě zpoždění nebo vynechání spoje má:

  1. pokud spoj není proveden nebo má zpoždění z nástupní stanice více než 60 minut, má cestující nárok na vrácení jízdného;
  2. pokud dojde při použití spoje ke zpoždění nebo ztrátě přípoje, má cestující nárok na:
   • další dopravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem daného dopravce,
   • dopravu do nástupní stanice spojem daného dopravce a vrácení jízdného v případě jízdenky pro jednotlivou jízdu,
   • vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty.

  Železniční doprava

  Železniční dopravu provozují v České republice především České dráhy, a. s. (www. cd.cz) Jedná se o podnik ve stoprocentním vlastnictví České republiky. Vedle ČD existuje několik drobnějších železničních dopravců, kteří zajišťují dopravu především na regionálních tratích. Za nejvýraznější z nich můžeme jmenovat společnost JHMD, a. s., provozující dvě úzkorozchodné tratě v okolí Jindřichova Hradce. V okolí Karlových Varů zajišťuje dopravu společnost Viamont, a. s., na Bruntálsku jezdí společnosti OKD, Doprava, akciová společnost a Connex Morava, a. s. a na Liberecku společnost Railtrans s.r.o.
  Pro úplnost je zapotřebí ještě upřesnit pozici, jakou České dráhy dnes mají. V rámci odstátňování a transformace této společnosti bylo v posledních letech provedeno i rozdělení jejího majetku. České dráhy, a. s., jako dopravce získaly do svého majetku vozový park a většinu nádražních budov, Správa železniční dopravní cesty, s. r. o., která vznikla za účelem údržby a provozování dopravní cesty (tj. kolejí), získala do majetku především koleje, pozemky, na nichž koleje leží, a některá zabezpečovací zařízení. Cílem transformace bylo umožnit soukromým železničním společnostem provozovat po státem vlastněné dopravní cestě vlastní dopravu.
  Železniční doprava je v ČR dotována ze dvou hlavních zdrojů - prvním z nich je stát zastoupený Ministerstvem dopravy. Ministerstvo u Českých drah objednává rychlíky a dohrazuje ztrátu způsobenou rozdílem mezi výší jízdného a náklady na provoz. Osobní a spěšné vlaky ministerstvo neobjednává a nehradí, tuto funkci plní jednotlivé kraje. Mezinárodní rychlíky a vlaky vyšší kvality jsou obvykle provozovány v režii ČD.

  Typy jízdného ve vlacích ČR

  Ceník jízdného na železnici je jednotný pro celou síť s výjimkou soukromých společností. Je uveden na webových stránkách společnosti případně i v oficiálním vydání jízdního řádu. Jízdné se určuje podle ujeté vzdálenosti v km a zároveň jsou stanoveny tři základní druhy jízdného:

  • jízdné obyčejné - určeno pro cestující bez práva na slevu;
  • jízdné podle obchodních nabídek ČD - např. zákaznické a zpáteční - využívá jej většina cestujících (např. držitelé karty Z apod.);
  • jízdné zvláštní - určené pro specifické skupiny cestujících daných zákonem (např. děti, ZTP apod.).

  Jaká sleva je pro vás vhodná?

  Na železnici je poskytována řada slev. Pro základní představu uvádíme rady pro tři nejčastější typy cestujících, podrobnosti o slevách pak naleznete v dalších částech této knihovničky: Každodenně dojíždějící cestující - nejvýhodnější je traťová nebo síťová jízdenka umožňující libovolný počet cest na vybranou vzdálenost za jeden týden, měsíc nebo tři měsíce.
  Cestující, kteří jezdí často na větší vzdálenosti - vyplatí se Kilometrická banka v ceně 1 400 Kč. Lze s ní ujet 2 000 km, které se postupně odpočítávají. Některé výhody spojené s Kilometrickou bankou byly od 11. prosince 2005 omezeny. Například při cestě s ní je možné využít jízdu vlakem EC, IC bez poplatku tak jako dříve, ale zaniká automatický nárok na bezplatnou místenku. Tu si můžete pořídit v ceně 30 Kč, pokud očekáváte plný vlak nebo chcete mít jistotu místa k sezení.
  Cestující, kteří jezdí jen občas - vyplatí se Karta Z v ceně 200 Kč, při jejím použití se poskytuje cca 30% sleva. Pokud víte, že pojedete tam i zpět, kupte si vždy zpáteční jízdenku, s ní se slevy kumulují.
  Vlaky Českých drah jsou v poslední době stále častěji začleňovány do integrovaných dopravních systémů provozovaných v jednotlivých krajích. V takových vlacích lze potom vedle standardního tarifu ČD využít i tarif daného integrovaného dopravního systému. Ten je obvykle v ceně jednorázového i časového předplatního jízdného cenově výhodnější. Cena obvykle nezáleží na počtu ujetých kilometrů, ale pásem nebo zón. Jízdenku je zapotřebí označit předem.

  Cestovní třídy a místenky

  Většina vlaků je vybavena dvěma vozovými třídami - první a druhou. Obecně platí, že obě třídy se od sebe liší mimo pohodlí především cenou - cestování v 1. třídě je o 50 % dražší. Komfort je srovnatelný i v případě vlaků EC a IC. Pro jízdu na kratší vzdálenosti a v případě, že nepředpokládáte výrazné přetížení vlaku, proto doporučujeme kupovat si jízdenky pouze pro 2. třídu. Podobně je tomu i s místenkou. Ta stojí bez ohledu na ujetou vzdálenost 30 Kč a ve většině případů nemá cenu za ni utrácet. Opačně je tomu samozřejmě v případě cesty v době, kdy očekáváte výraznější vytížení vlaku. Ačkoliv to České dráhy nikde neinzerují, od 11. prosince 2005 byla zrušena dosavadní výhoda platná ve vlacích EC a IC - dříve byla v příplatku za vlak vyšší kvality zahrnuta místenka. Nyní se však za místenku platí zvlášť. Pokud tedy chcete mít jistotu místa k sezení, cena jízdného se v těchto vlacích o 30 Kč prodraží.

  Veřejná linková autobusová doprava

  Situace v autobusové přepravě není tak přehledná jako na železnici. Počet autodopravců jde do stovek a každý z nich má vlastní tarif a přepravní podmínky. Velikost dopravních firem je různorodá, počínaje živnostníky s jedním autobusem, kteří za den zajistí pouze několik spojů na jedné lince, až po velké nadnárodní giganty se stovkami vozidel s provozem na území celého kraje nebo krajů (např. ICOM Transport nebo firmy vlastněné společností Connex).
  Ve spleti jízdních řádů a rozdílných pravidel je naštěstí možné se vyznat. Zákon totiž ukládá povinnost všechny řády i veškeré změny oznamovat u příslušných dopravních úřadů, které je zadávají do celostátního informačního systému o jízdních řádech CIS JŘ. Všechny zastávky veřejné linkové a drážní dopravy mají v tomto informačním systému své jednoznačné číselné označení a cestující tedy může pomocí vyhledávače (podrobněji viz kapitoly Jak vyhledat spojení ...) najít spojení libovolnou schválenou linkou v rámci ČR včetně přestupů. V některých případech je možné získat i informaci o ceně jízdného. Vzhledem k tomu, že zadávání této informace není povinné, lze cenu nalezenou vyhledávačem použít spíše pro orientaci.
  Cena jízdného ve veřejné linkové autobusové dopravě je obvykle určena podle kilometrické vzdálenosti mezi nástupní a výstupní zastávkou. Platí se vždy za jednu cestu, jen v minimu případů jsou vydávány přestupní jízdenky. Velkou nevýhodou zejména dálkových linek je nutnost platit jízdné za zavazadlo. V některých případech se cesta po stejné trase autobusem proti železnici může jevit výhodněji, po zaplacení poplatků za zavazadla však přijde dráž.
  Základní pravidla pro slevy stanovuje již výše zmíněný Cenový výměr Ministerstva financí ČR. Vedle těchto slev nabízejí dopravci nejednotně různá další zvýhodnění. Uvádíme několik základních možností, jak je možné ušetřit:

  1. Pokud má dopravce vozidlo vybavené čtečkou čipových karet, obvykle poskytuje při platbě kartou slevu ve výši cca 5-10 %.
  2. Někteří dopravci umožňují zakoupit několik jízd současně se slevou opět cca 10 % z ceny (nebo při koupi 10 jízdenek zaplatíte jen 9 apod.).
  3. Zejména na dálkových linkách nabízejí dopravci pravidelným cestujícím slevy za určitý počet jízd. Např. u společnosti Tourbus za každou 6. jízdenku v relaci Brno-Vídeň nebo Brno-Praha zaplatíte pouze jednu korunu.
  4. Ceny jízdného se liší podle toho, ve který den cestující jede - např. ve středu stojí jízdenka Brno-Praha se společností Tourbus jen 95 Kč.

  Pro většinu dálkových autobusových linek je možné zakoupit místenku v kancelářích AMS na autobusových nádražích. V některých případech je místenka již v ceně, někde se za její vydání platí manipulační poplatek. Zejména pokud vás jede více nebo chcete cestovat v době dopravní špičky (pátek odpoledne, neděle večer), doporučujeme vám si místenku pořídit.
  Podobně jako České dráhy, i řada autobusových dopravců provozuje své linky v rámci integrovaných dopravních systémů. Cena se pak obvykle neurčuje podle počtu ujetých kilometrů, ale podle počtu projetých pásem nebo zón. V integrovaných dopravních systémech platí pro výpočet jízdného jednotná pravidla bez ohledu na dopravce. Jízdenky jsou navíc také přestupní a existují i časové předplatní jízdenky.

  Městská doprava

  V České republice můžeme systémy městské dopravy obecně rozdělit do dvou skupin. Do první z nich patří plnohodnotné městské dopravy provozované samostatným dopravním podnikem vlastněným obvykle městem. Do druhé skupiny patří městské dopravy v menších městech provozované soukromými firmami. I když rozdíly mezi oběma druhy městských doprav v poslední době mizí, pořád je možné oba systémy od sebe odlišit. Zatímco základním znakem plnohodnotné městské dopravy je smysluplný systém linkového vedení, pravidelné a časté intervaly mezi spoji a standardní časové předplatní jízdenky, městské dopravy provozované v menších městech lze charakterizovat spíše jako linky s ojedinělými spoji vedenými po různorodých trasách - svým charakterem se tedy blíží klasické linkové autobusové dopravě.
  V ČR funguje 19 plnohodnotných městských doprav. Cena jízdného se na rozdíl od klasického železničního tarifu nebo tarifu linkové dopravy v městské dopravě určuje většinou podle počtu projetých pásem (zón) a podle časové platnosti jízdenky. Cestující mají navíc možnost pořídit si výhodné časové předplatní jízdenky s různou dobou platnosti.
  Podobně jako autobusová a železniční doprava je v současné době řada těchto městských doprav zařazena do integrovaných dopravních systémů. Pro obyvatele měst se tím v podstatě nic nezměnilo, velkou výhodu však integrace přinesla občanům dojíždějícím z okolí. Při zakoupení jízdenky již totiž proti dřívějšku nemusejí po příjezdu z regionu znovu platit za jízdenky pro cestu po městě.
  V následující tabulce je seznam městských doprav v České republice s uvedením druhů provozovaných dopravních prostředků a cen nejčastěji používaných jízdenek jednorázových (jednotlivých) a měsíčních předplatních.

  Integrované dopravní systémy

  Pod pojmem integrovaný dopravní systém (IDS) se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy na území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.
  Základní charakteristikou IDS je sjednocený jízdní doklad. Cestující, který si koupí jízdenku, s ní může libovolně přestupovat mezi různými druhy doprav a vozidly různých dopravců včetně městské dopravy bez nutnosti kupovat si další jízdenky. IDS přináší cestujícím i sjednocení pravidel, výhodné předplatní jízdenky a další výhody. V České republice vznikají IDS dvěma hlavními cestami - buď jako rozvojový záměr krajů, nebo z popudu dopravců. Část IDS je spravována tzv. organizátory, což jsou instituce zřízené kraji nebo obcemi, jejichž úkolem je IDS provozovat. Starají se o jejich rozvoj, kontrolu dopravců, tvorbu a koordinaci jízdních řádů. Obsah činnosti a pravomoci organizátorů jsou uzpůsobeny potřebám jejich zřizovatelů. Integrované dopravní systémy, kde funguje organizátor, jsou obecně výrazně propracovanější a funkčnější než ty, které fungují z popudu dopravců.
  K 1. lednu 2006 je v ČR oficiálně provozováno 13 integrovaných dopravních systémů. Pouze několik z nich však naplňuje výše uvedenou definici (PID, ODIS, IDS JMK, IREDO). Ostatní systémy jsou spíše na počátku své existence a hledají cestu dalšího rozvoje.

  Letecká doprava

  Pokud hovoříme o veřejné dopravě, bylo by chybou alespoň stručně se nezmínit o letecké dopravě. Na malém území České republiky sice není vnitrostátní letecká přeprava příliš rozvinutá, ale určité možnosti přece jenom nabízí.
  Dá se říci, že pravidelné linky létají v ČR pouze mezi Ostravou a Prahou a mezi Brnem a Prahou. Ceny zpáteční letenky včetně poplatků se pohybují kolem čtyř až pěti tisíc v nejnižší cenové třídě. Z Ostravy se létá až šestkrát denně a cesta trvá hodinu, z Brna se létá dvakrát denně a cesta trvá 45 minut.
  Výhoda leteckého spojení Ostravy a Brna s Prahou spočívá v podstatě pouze v možnosti přestoupit na návazný letecký spoj do další destinace. Z hlediska času se totiž cesta na letiště a zpět z letiště nevyplatí - doba jízdy automobilem mezi Brnem a Prahou je zhruba dvě hodiny, autobusem o půl hodiny déle. Po zavedení vlaků Supercity Pendolino od 11. 12. 2005 se mezi Ostravou a Prahou jízdní doba nově zkrátila na 3,5 hodiny, což je opět časově výhodnější než let letadlem.


  [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
  | Autor: Tomáš Mykl |
  | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  | Zdroj: Osobní finance, Knihovnička osobních financí |
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt